خدای چیزهای کوچک

یک توضیح - تمام

باید زودتر می‌نوشتم، قرارم با خودم این بود که این‌جا سی‌صدتایی شود و تمام.

حالا بیشتر از دو ماه است که سی‌صدتا اتفاق کوچک خوب این‌جا جمع شده‌اند و دست کم بیشتر روزهای یک سال آدم را می‌توانند رنگ کمرنگی بزنند.

از شما که این‌جا را با ایده‌هاتان زنده کردید، ممنونم.

اگر ایده‌تان این‌جا کار نشد و دلتان می‌خواهد آن را منتشر کنید، به صفحه‌ی «چیزهای کوچک» در فیس‌بوک بروید. آن‌جا هم تقریباً همان کار را می‌کند که این‌جا می‌کرد.

+   92/04/20 3:18    | 

سی‌صد.

+   92/02/11 1:56    | 

دویست و نود و نه.

+   92/02/04 9:0    | 

دویست و نود و هشت.

ایده از عاطفه

+   92/01/26 9:26    | 

دویست و نود و هفت.

+   92/01/25 9:0    | 

دویست و نود و شش.

+   92/01/24 9:0    | 

دویست و نود و پنج.

ایده از سارا

+   92/01/22 3:44    | 

دویست و نود و چهار.

+   92/01/21 12:17    | 

دویست و نود و سه.


ایده از سهیل و مریم
+   92/01/20 9:0    | 

دویست و نود و دو.

+   92/01/19 9:0    | 

مطالب قدیمی‌تر